Polityka prywatności

Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego w Bądzowie zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe"). Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego można przeglądać bez podawania swoich personaliów.
1. Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
2. Podczas korzystania ze strony internetowej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Jana Witkowskiego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.
3. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Jana Witkowskiego mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.
4. Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.
5. Zamawianie usług
Zamawianie usług oferowanych przez Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
6. Witryna Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Jana Witkowskiego nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.
7. Bezpieczeństwo
Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
8. Niezapowiedziane Wiadomości
Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Zespół Pałacowo-Parkowy im. Jana Witkowskiego rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług.
9. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Jana Witkowskiego.
10. Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.
11. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: noclegi@badzow.pl
12. Pliki cookies
Strona internetowa www.badzow.pl, używa plików "cookies" w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.badzow.pl plików "cookies".