"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie."

Operacja pn. wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego dzięki wprowadzeniu innowacyjnej usługi hotelarskiej, restauracji wellnes SPA w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Jana Witkowskiego w Bądzowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.


"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.